Nieuws

De volgende ledenbijeenkomst

De volgende ledenbijeenkomst vindt plaats op woensdag 6 februari, aanvang 20.00 uur. We beginnen met de Algemene Ledenvergadering, inclusief de bestuursverkiezing. Na de pauze zal ons lid Jan van Wanroij zijn verhaal vertellen over het boeren leven in de jaren `50. Hij heeft ze intens beleefd, en wil jullie vertellen hoe er toen gewerkt en geleefd werd, en met welke hulpmiddelen en mensen je dit deed en hoe de producten verkocht werden.

nieuwsoverzicht

De volgende ledenbijeenkomst

De volgende ledenbijeenkomst vindt plaats op woensdag 6 februari, aanvang 20.00 uur. We beginnen met de Algemene Ledenvergadering, inclusief de bes... Lees verder...

info-bord Vliegtuigcrashes

Op zaterdagmorgen 30 juni a.s. zal burgemeester Sijbers om 10:30 uur op de Brink in Sint Anthonis het grote info-bord Vliegtuigcrashes en – noodl... Lees verder...

Sintunnis woordenboek verschenen.

Op maandag 19 maart werd het Sintunnis Woordenboek officieel ten doop gehouden. In 2005 werd een werkgroep samengesteld die dit grote werk op zich ... Lees verder...

Boek over de Romfabriek

Het boek over de geschiedenis van de Romfabriek De Eendracht is enthousiast ontvangen en de eerste editie is inmiddels uitverkocht. Een tweede druk... Lees verder...

Vrije inloop in het heemhuus

De vrije inloop in ons heemhuus is op de woensdagavond van 18.00 tot 19.30 uur. Dan is er altijd iemand aanwezig. Als je naar het Heemhuus wilt en ... Lees verder...