Nieuws

Sintunnis woordenboek verschenen.

Op maandag 19 maart werd het Sintunnis Woordenboek officieel ten doop gehouden. In 2005 werd een werkgroep samengesteld die dit grote werk op zich zou nemen. Zij bestond uit Loes Roodbeen (helaas overleden), Louis van Loosbroek, Gerrit van den Berg, Martien Dekkers en Jan Tonies hebben met veel inzet gewerkt aan de voltooiing van het boek.
Het is een uniek boek geworden. Men vindt er een verzameling van Sintunnisse namen en allerlei gezegdes. Ook worden allerlei werkwoordvervoegingen beschreven. En natuurlijk lijsten met woorden, alfabetisch geordend, dialect woord - Nederlands maar ook andersom. Het Sintunnis is een Kleverlands dialect en als zodanig is het representatief voor de taal zoals die ook in heel het Land van Cuijk werd gesproken. Het boek is daarom interessant voor een veel breder publiek dan alleen de bevolking van Sint Tunnis. Er is een uitgebreide beschrijving met tal van voorbeelden om de schrijfwijze van de specifieke klanken uit te leggen.
Het boek telt 293 pagina is verluchtigd met diverse afbeeldingen uit het verleden van Sint Tunnis, inclusief een kadaster kaart uit 1831.
Het boek kan besteld worden bij de secretaris van de heemkundevereniging Paul Eling, p.eling@donders.ru.nl
Daar kan men ook terecht voor verdere informatie.nieuwsoverzicht

info-bord Vliegtuigcrashes

Op zaterdagmorgen 30 juni a.s. zal burgemeester Sijbers om 10:30 uur op de Brink in Sint Anthonis het grote info-bord Vliegtuigcrashes en – noodl... Lees verder...

Sintunnis woordenboek verschenen.

Op maandag 19 maart werd het Sintunnis Woordenboek officieel ten doop gehouden. In 2005 werd een werkgroep samengesteld die dit grote werk op zich ... Lees verder...

Boek over de Romfabriek

Het boek over de geschiedenis van de Romfabriek De Eendracht is enthousiast ontvangen en de eerste editie is inmiddels uitverkocht. Een tweede druk... Lees verder...

Vrije inloop in het heemhuus

De vrije inloop in ons heemhuus is op de woensdagavond van 18.00 tot 19.30 uur. Dan is er altijd iemand aanwezig. Als je naar het Heemhuus wilt en ... Lees verder...