Nieuws

Sintunnis woordenboek verschenen.

Op maandag 19 maart werd het Sintunnis Woordenboek officieel ten doop gehouden. In 2005 werd een werkgroep samengesteld die dit grote werk op zich zou nemen. Zij bestond uit Loes Roodbeen (helaas overleden), Louis van Loosbroek, Gerrit van den Berg, Martien Dekkers en Jan Tonies hebben met veel inzet gewerkt aan de voltooiing van het boek.
Het is een uniek boek geworden. Men vindt er een verzameling van Sintunnisse namen en allerlei gezegdes. Ook worden allerlei werkwoordvervoegingen beschreven. En natuurlijk lijsten met woorden, alfabetisch geordend, dialect woord - Nederlands maar ook andersom. Het Sintunnis is een Kleverlands dialect en als zodanig is het representatief voor de taal zoals die ook in heel het Land van Cuijk werd gesproken. Het boek is daarom interessant voor een veel breder publiek dan alleen de bevolking van Sint Tunnis. Er is een uitgebreide beschrijving met tal van voorbeelden om de schrijfwijze van de specifieke klanken uit te leggen.
Het boek telt 293 pagina is verluchtigd met diverse afbeeldingen uit het verleden van Sint Tunnis, inclusief een kadaster kaart uit 1831.
Het boek kan besteld worden bij de secretaris van de heemkundevereniging Paul Eling, p.eling@donders.ru.nl
Daar kan men ook terecht voor verdere informatie.nieuwsoverzicht

Bidprentjes

Op deze website is een nieuwe module geplaatst waarmee alle beschikbare bidprentjes bekeken kunnen worden. Van ieder beschikbaar bidprentje is een ... Lees verder...

Tentoonstelling 100 jaar Harmonie in Sint Anthonis.

In het weekend van 5 en 6 oktober, van 12.00 tot 17.00 uur, zal de Heemkunde “Sint Tunnis in Oelbroeck” een tentoonstelling organiseren in het ... Lees verder...

Brink 7 en 6

In juli verscheen een nieuw boek: Een kijkje in de keuken van Brink 7 en 6. Angeline Aben-Derks heeft de geschiedenis van het huis op de hoek van d... Lees verder...

75 jaar bevrijding

Op zaterdag 28 september wordt in Sint Tunnis 75 jaar bevrijding gevierd. Er zijn allerlei activiteiten gepland door een werkgroep van de Dorpsraad... Lees verder...

Geschiedenis in jaartallen

Onlangs is de geschiedenis van Sint Tunnis in jaartallen aangevuld. Het nieuwe overzicht kan men vinden onder het kopje Historie > Personen. Mocht ... Lees verder...

Sintunnis woordenboek verschenen.

Op maandag 19 maart werd het Sintunnis Woordenboek officieel ten doop gehouden. In 2005 werd een werkgroep samengesteld die dit grote werk op zich ... Lees verder...