Het bestuur nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering. Deze zal gehouden worden op

woensdag 21 februari, aanvang: 20.00 uur in Oelbroeck.

De agenda voor deze ledenvergadering is als volgt:

1. Opening en vaststelling van de agenda

2. Mededelingen

3. Jaarverslag van de secretaris (zie pag. 6)

4. Jaarverslag van de penningmeester en de begroting voor

    2024

5. Verslag van de kascommissie en benoeming van een nieuw

    lid voor de kascommissie

6. Voorstel tot verhoging contributie

7. Bestuursverkiezing. Aftredend maar wel herkiesbaar zijn   

    Marleen Verblakt en Jan de Kleijnen. Aftredend en niet

    herkiesbaar: Harrie Peeters. Leden die zich kandidaat willen

    stellen voor het bestuur kunnen zich melden bij de voorzitter

    of secretaris, liefst voor 12 februari.

8. Digitalisering: wat betekent het voor onze vereniging?

9. Privacy beleid i.v.m. de Algemene Verordening

    Gegevensbescherming

10. Plannen voor 2024

11. Rondvraag en sluiting

Pauze

Na de ledenvergadering zal Jan de Kleijnen vertellen over de familie Lemmens. Een tak van deze familie werd gevormd door de smeden in Oploo waarvan nazaten ook in Sint Tunnis terecht zijn gekomen. Gerard Lemmens is al decennia bezig met de beschrijving van deze uitgebreide familie en heeft heel veel van zijn boeken en gegevens aan onze vereniging cadeau gedaan. Jan zal er ons meer over vertellen. 

Het bestuur

Door Paul

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *