Bestuur

SAMENSTELLING BESTUUR

Voorzitter: Harry van Heijster
Secretaris: Paul Eling
Penningmeester: Dorry Eling – Remmen
Bestuursleden:
Harry Peeters, Jan de Kleijnen, Marleen Verblakt, Angeline Aben-Derks, Rob Ermers