Personen

Burgemeesters

Henricus Arts
Maire, was brouwer en herbergier van ‘De Zwaan’; liet zich nog tot 1828 Schout-civiel noemen; was burgemeester van 1815-1830. Daarvóór was hij bekend als de president van de schepenbank van St. Anthonis.

Petrus Arts
Zoon van Henricus, leefde van 1791-1847; was burgemeester van 1830-1847; hij kreeg eervol ontslag op 7-7-1847. Heel kort daarna, op 10-8-1847, is hij overleden.

Martinus Cleophas
Bouwman-molenaar; woonde bij molenaar Johannes van Sambeek; burgemeester van 1847-1862. Hij was een ongehuwde broer van de schoonmoeder van Johannes Chr. Arts

Johannes Chr. Arts
1832-1912, zoon van Petrus Arts, gerenommeerd koopman; gehuwd met Johanna van Sambeek; burgemeester van 1862-1903

Johannes M. A. Arts
1861-1925, zoon van Johannes Chr. Arts, burgemeester van 1903-1925

Jan Mathias Goossens
1887-1970; burgemeester van 1925-1952

Drs.Gerard J. A. Schampers
burgemeester van 1952-1964

Jan Jans
burgemeester van 1964-1985

Peer van Veggel
burgemeester van 1985 -1993

ToineGresel
burgemeester van 1994- 1997

Jos Verbeeten
burgemeester van 1998-2009

José van Gorp- van der Ven
burgemeester van 2009-2010

Marleen Sijbers
burgemeester van 2010-heden