Gedrukte boeken

De Sint Tunnisse pastoors

boek04.jpgDit werk geeft een overzicht van het parochieleven in de 20e eeuw aan de hand van de priesters die toen in Sint Tunnis pastoor waren. Het geeft tevens de grote veranderingen weer in de beleving van het geloofsleven en ook de vele teleurstellingen die de pastoors door die veranderingen ondervonden. Ook de vicarissen en kapelaans, die toen aanwezig waren, worden hierin beschreven.

Uitgave 2010 € 15,00