Nieuws

boek Harmonie 100 jaar


In 2019 bestond de harmonie Sint Cecilia uit Sint Tunnis 100 jaar. Een heuglijk feit, dat werd gevierd met 100 activiteiten door dat jaar heen, waaronder uiteraard diverse muzikale optredens.
Jac van Kempen, 50 jaar lid van de harmonie en mede-oprichter van de Heemkundekring, heeft ‘een eeuw harmonie-geschiedenis’ vastgelegd in een fotoboek. Hij selecteerde daarbij uit een grote verzameling foto’s en documenten. Voorzien van tekst en uitleg ontstond zo het verhaal over de harmonie in de afgelopen eeuw: optredens, muzikanten, bestuurders en jubilarissen. Resultaat, een rijk geïllustreerd geheel van zo’n 150 pagina’s in kleurendruk.
De harmonie is wellicht de belangrijkste vereniging van Sint Tunnis; wie heeft er niet mee te maken gehad? Met dit fotoboek kunt u nog eens terugkijken naar de rijke geschiedenis van deze plaatselijke vereniging, die vandaag de dag onder de naam Muziekvereniging Sint Cecilia haar belangrijke bijdrage levert aan de Sintunnisse cultuurbeleving.
Vanaf 1 december zal het boek verkocht worden via enkele leden van de harmonie en de heemkunde. Sinterklaas en de Kerstman hebben zich als klant al gemeld!
Prijs: € 19.00
Waar is het te verkrijgen?
Paul Eling, Breestraat 29 (even bellen: 0485-381521)
Harry van Heijster, Oude Breestraat 43
Jan de Kleijnen, Jan de Kosterhof 7
Harry Peeters, Anthoniuspark 11
Angeline Aben, Rondveld 8, (tel 0485-383207)
Willeke Cornelissen Deurneseweg 2, Oploo.
Theo de Groot, Peter Zuidstraat 19 (even bellen: 0653408705)
nieuwsoverzicht

Ledenbijeenkomsten 2023

De ledenbijeenkomsten voor 2023 zijn gepland op: 15 februari (Algemene Ledenvergadering), 27 maart (Jos Nabuurs over Ned-Indiëgangers), 10 mei (Co... Lees verder...

Ledenbijeenkomst 15 februari

UITNODIGING
Algemene Jaarvergadering
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de algemene jaarvergadering.
Deze zal gehouden worden o... Lees verder...

Het Molenboek is uit!

Op de ledenvergadering van 7 november werden de eerste exemplaren van het boek over "De Molen en het Molenhuis van Sint Anthonis" uitgereikt, onder... Lees verder...

boek Harmonie 100 jaar


In 2019 bestond de harmonie Sint Cecilia uit Sint Tunnis 100 jaar. Een heuglijk feit, dat werd gevierd met 100 activiteiten door dat jaar hee... Lees verder...

School aan de Sambeekse Hoek 1870 - 1928.

Na een grote tentoonstelling in 2019 en de presentatie van een boek over het Onderwijs in Oploo, is nu een boekwerk samengesteld over de ”Openbar... Lees verder...

publikaties: boekenreeks

Er is een nieuwe "boekenreeks" gestart. Verhalen die te lang zijn voor de nieuwsbrief en niet geschikt zijn om als boek te laten drukken, worden n... Lees verder...

Oelbroecks Heem archief

De losse nummers van de nieuwsbrief Oelbroecks Heem zijn gebundeld in jaargangen en zijn nu permanent voor eenieder toegankelijk. Veel artikelen ov... Lees verder...

Bidprentjes

Op deze website is een nieuwe module geplaatst waarmee alle beschikbare bidprentjes bekeken kunnen worden. Van ieder beschikbaar bidprentje is een ... Lees verder...

Geschiedenis in jaartallen

Onlangs is de geschiedenis van Sint Tunnis in jaartallen aangevuld. Het nieuwe overzicht kan men vinden onder het kopje Historie > Personen. Mocht ... Lees verder...