Nieuws

Ledenbijeenkomst 15 februari

UITNODIGING
Algemene Jaarvergadering
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de algemene jaarvergadering.
Deze zal gehouden worden op maandag 15 februari (aanvang: 20.00 uur) in het MFA (te bereiken via de hoofdingang).
De agenda voor deze jaarvergadering is als volgt:

1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Mededelingen
3. Jaarverslag van de secretaris (zie ook de tekst in de Nieuwsbrief)
4. Jaarverslag van de penningmeester en de begroting voor 2023
5. Verslag van de kascommissie en benoeming van een nieuw lid voor de kascommissie
6. Bestuursverkiezing. Aftredend maar wel herkiesbaar zijn Harry van Heijster en Dorry Eling. Leden die zich kandidaat willen stellen voor het bestuur kunnen zich melden bij de voorzitter of secretaris, liefst voor 12 februari.
7. Plannen voor 2023.
8. Rondvraag en sluiting
Pauze

Na de Algemene Jaarvergadering zal Paul Eling iets vertellen over de winkeliersvereniging in de jaren 1957 tot 1971. Van Theo Aben hebben we een map gekregen met allerlei papieren van zijn vader Koos, die enige jaren voorzitter is geweest. In de map zitten ook speciale krantenberichten, Extra Edities, met advertenties van winkeliers en informatie over de jaarlijkse aktie en de cabaret-revue avonden die door de winkeliersvereniging werden georganiseerd

Het Bestuur


nieuwsoverzicht

Ledenbijeenkomsten 2023

De ledenbijeenkomsten voor 2023 zijn gepland op: 15 februari (Algemene Ledenvergadering), 27 maart (Jos Nabuurs over Ned-Indiëgangers), 10 mei (Co... Lees verder...

Ledenbijeenkomst 15 februari

UITNODIGING
Algemene Jaarvergadering
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de algemene jaarvergadering.
Deze zal gehouden worden o... Lees verder...

Het Molenboek is uit!

Op de ledenvergadering van 7 november werden de eerste exemplaren van het boek over "De Molen en het Molenhuis van Sint Anthonis" uitgereikt, onder... Lees verder...

boek Harmonie 100 jaar


In 2019 bestond de harmonie Sint Cecilia uit Sint Tunnis 100 jaar. Een heuglijk feit, dat werd gevierd met 100 activiteiten door dat jaar hee... Lees verder...

School aan de Sambeekse Hoek 1870 - 1928.

Na een grote tentoonstelling in 2019 en de presentatie van een boek over het Onderwijs in Oploo, is nu een boekwerk samengesteld over de ”Openbar... Lees verder...

publikaties: boekenreeks

Er is een nieuwe "boekenreeks" gestart. Verhalen die te lang zijn voor de nieuwsbrief en niet geschikt zijn om als boek te laten drukken, worden n... Lees verder...

Oelbroecks Heem archief

De losse nummers van de nieuwsbrief Oelbroecks Heem zijn gebundeld in jaargangen en zijn nu permanent voor eenieder toegankelijk. Veel artikelen ov... Lees verder...

Bidprentjes

Op deze website is een nieuwe module geplaatst waarmee alle beschikbare bidprentjes bekeken kunnen worden. Van ieder beschikbaar bidprentje is een ... Lees verder...

Geschiedenis in jaartallen

Onlangs is de geschiedenis van Sint Tunnis in jaartallen aangevuld. Het nieuwe overzicht kan men vinden onder het kopje Historie > Personen. Mocht ... Lees verder...