Huishoudelijk Reglement

Het bestuur heeft een aanpassing van het huishoudelijk reglement goedgekeurd op 21 maart 2023. Deze aanpassingen waren noodzakelijk ivm met een wettelijke regeling. Deze concept versie zal in de Algemene Ledenvergadering van 2024 worden voorgelegd aan de leden voor goedkeuring.

Huishoudelijk Reglement