Gebieds-, veld- en straatnamen

Heemkundekring Sint Tunnis verzamelt oude gebieds-, veld- en straatnamen.

Onze werkgroep kijkt naar historische toponiemen die we vinden in historische documenten. De oudste zijn uit de 15e eeuw. Hieronder een aantal voorbeelden:

Noortkant
den Pedenbroek
Op den hoogen wegh bij de Lins
Groenmarkt
Schape Lambdrue – Schapenlamsdreef
Scherpenbergh
den Begijnhof

Sommige toponiemen naar percelen of boerderijen die in het bezit zijn geweest van mensen die in Sint Tunnis hebben geleefd. De toponiemen vormen in allerlei opzichten een belangrijk aspect van de interessante geschiedenis van ons dorp.

Harm Douma

Veel van deze historische toponiemen waren wel al bekend, met name door onderzoek van streekarchivaris Harm Douma (1932-†2017). Douma publiceerde veel van zijn bevindingen in het blad Merlet. Zo staat er een aantal in het artikel: “Toponymen gelegen onder het dorp St. Anthonis”, 1979, blz. 83-90. (Dit artikel kunt u nalezen via onze reeks e-boeken). Het was echter lang niet altijd bekend waar de toponiemen precies lagen.

Van de gevonden historische toponiemen proberen we vast te stellen waar ze hebben gelegen. Dat is niet altijd eenvoudig, want vele zijn sinds lang in onbruik. Maar gelukkig worden we hierbij geholpen doordat vele documenten digitaal, vanuit huis, te raadplegen zijn. Het is niet meer nodig om telkens naar de archieven in Grave of Den Bosch te gaan.

Toon Albers

Daarnaast is het werk van Toon Albers (1922-†2008) een belangrijke inspiratie. Toon heeft in de jaren ’80 en ’90 talloze toponiemen verzameld in de voormalige gemeente Oploo door rond te gaan en te vragen. Op zijn typemachine heeft hij van de gevonden toponiemen lijsten aangelegd, compleet met kadastercode en zelfs de zegsman of -vrouw.

Zijn bevindingen heeft hij door middel van coderingen aangegeven op kaarten. Hiervan hieronder een voorbeeld (T57):

De lijsten van toponiemen die Albers heeft verzameld zijn door ons – zoals dat heet – gedigitaliseerd en staan nu ter inzage op internet. U kunt de toponiemen van Albers hier (klik op hier) bekijken.

Voor het digitaliseren van de (grote) kaarten waarop Albers zijn vondsten met coderingen heeft aangegeven, moeten we nog een oplossing vinden.

Lezing

Elk jaar organiseert onze vereniging een lezing over toponiemen. Deze wordt de Toon-Albers-lezing genoemd.

Nieuwe straatnamen

De historische toponiemen worden onder andere gebruikt als inspiratie bij het bepalen van nieuwe straatnamen. Onze werkgroep adviseert dan de gemeente.

We kunnen bij ons speurwerk altijd hulp gebruiken. Schroom niet!