Streektaal

De werkgroep Dialect van Sint Tunnis probeert het plaatselijk dialect vast te leggen, voordat het helemaal verdwenen is. De werkgroep komt maandelijks bij elkaar om typisch Sint Tunnisse klanken, woorden en uitdrukkingen vast te leggen.