Gedrukte boeken

Dit zijn publicaties over Sint Tunnis, geschreven door onze leden en wij graag ondersteunen. Hebt u zelf ook een idee voor een publicatie? Laat het ons weten!

Wordt ’t Hert geveld?

Wordt ’t Hert geveld of blijft het fier overeind? Angeline Aben-Derks heeft op unieke wijze de geschiedenis van dit dorpscafé op papier gezet. In haar eentje heeft zij hiermee een heel stuk dorpsgeschiedenis ontrafeld waarvoor zij maandenlang speurwerk heeft verricht. Een knappe prestatie! Uitgave 2012 € 15,00

Verhalen uit de oorlog 1939 – 1945

Deze verhalenbundel is uitgegeven bij gelegenheid van een tentoonstelling tijdens de viering van de 60-jarige bevrijding van Sint Anthonis in september 1944. Meerdere schrijvers hebben hieraan meegewerkt en door de diversiteit van de verhalen krijgt men een goed beeld van het leven in ons dorp in die oorlogsjaren. Uitgave 2004 € 15,00 (uitverkocht)

Vaesken en de Peelreuzen

Dit boekje is gebaseerd op een publicatie uit 1922 van A.F. van Beurden, naverteld door Jac van Kempen. We hebben ca. 100 exemplaren laten overdrukken, speciaal voor de schooljeugd. Uitgave 2008 € 1,00

Sambeeksche Hoek, deel 1

Een werkgroep van de heemkundekring was maandenlang bezig om de bewoners van een gedeelte van dit gebied op de kaart te zetten. Naast een algemeen gedeelte met zeer verschillende verhalen wordt ruim aandacht geschonken aan alle bewoners afzonderlijk. Het tweede deel, waarin de overige straten van de Sambeeksche Hoek worden beschreven, is nog niet gereed. Rijk geïllustreerd boek met veel verhalen. Uitgave 2011 € 20,00 (Uitverkocht)

Onder d’n oorlog

Een schitterend en kostbaar boekje van Toon Nabuurs waarin hij teruggaat naar zijn jeugdjaren en ons meeneemt in de oorlog zoals die door hem en zijn broers beleefd werd. Het boek doet denken aan “De gebroeders Beekman” van Toon Kortooms. Ook de tekeningen passen er perfect bij. Het handelt niet alleen over de belevenissen tijdens de oorlog, maar de lezer krijgt ook een goed beeld van het leven van alledag in een boerendorp in Oost-Brabant. Uitgave 2004 € 12,50

Kolonel Silvertop

Oud-veearts Jan Goossens vertelt het verhaal van de bevrijder van Antwerpen die in Sint Tunnis op 25 september 1944 tijdens WOII gesneuveld is en aldaar een oorlogsgraf kreeg. Tevens verhaalt hij de afstamming van kolonel Silvertop met enkele bijzonderheden. Met mooie foto’s. Uitgave 2010 € 2,50

Herinneringen aan Rein Lomme

Priesterzoon van Sint Tunnis, Rein Lomme, heeft verschillende fases van zijn leven beschreven. Jac. van Kempen bundelde die tot één geheel. Een verrassend mooi boekje. Uitgave 2013 € 8,00

Herinnering aan een goeie pastoor

Die pastoor was Frans van Spreeuwel. Een unieke persoonlijkheid die de Kerk in Sint Tunnis een eigen gezicht gaf. Een gezicht waarin de parochianen zich heel goed in konden vinden. Zij die deze jaren met Frans van Spreeuwel hebben meegemaakt, zullen nog vaak met weemoed en dankbaarheid aan hem terugdenken. Uit de gekozen teksten blijkt de veelzijdigheid van deze lieve mens, die naast priester ook vooral mens onder de mensen is. Dat is ook af te leiden uit de fraaie foto’s die achterin het boek als toegift bijgevoegd zijn. Uitgave 2009 € 16,00

De Sint Tunnisse pastoors

Dit werk geeft een overzicht van het parochieleven in de 20e eeuw aan de hand van de priesters die toen in Sint Tunnis pastoor waren. Het geeft tevens de grote veranderingen weer in de beleving van het geloofsleven en ook de vele teleurstellingen die de pastoors door die veranderingen ondervonden. Ook de vicarissen en kapelaans, die toen aanwezig waren, worden hierin beschreven. Uitgave 2010 € 15,00 100 jaar Lepelstraat in St. Tunnis Een werkgroep van de Heemkundekring heeft na maanden speurwerk de bewoners uit de Lepelstraat van de laatste 100 jaar in beeld gebracht. Het werk is deskundig opgezet, met degelijk fotowerk. Uitgave 2006 € 15,00 (uitverkocht)

100 jaar Lepelstraat in Beeld

Tijdens de tentoonstelling bij gelegenheid van het uitbrengen van het boek over de Lepelstraat kwamen er van bewoners van de Lepelstraat van nu en vroeger zoveel foto’s dat besloten werd naast het boek een extra fotoboek uit te brengen. De mooie foto’s vertellen soms meer dan de tekst! Uitgave 2008 € 21,00

17 priesterzonen van Sint Tunnis

Jac. van Kempen en Jan de Kleijnen leverden een goed stuk werk door het leven van de priesters uit de glorierijke tijd van pastoor A. van Delft tot één geheel aaneen te smeden. Daarbij werd tevens aandacht geschonken aan de afstamming van deze mensen, aan de verschillende congregaties en orden waartoe zij behoorden maar ook aan de gebruiken en rituelen in de Kerk zoals die toen door de priesters werden uitgedragen. Uitgave 2013 € 15,00

Brink 6/7

100 jaar Lepelstraat in Sint Tunnis                                                          uitverkocht 

De Sambeeksedijk van mijn kinderjaren – Jac. van Kempen                11,- 

Vliegtuigcrashes in de gemeente Sint Anthonis                                    13,-      

De Romfabriek – Coöperatieve Zuivelfabriek De Eendracht – 1907-1975         17,50 

Sintunnis woordenboek                                                                             37,50 

100 jaar Harmonie                                                                             19,-

Het Molenboek