Rooster ledenbijeenkomsten

In de regel worden er 6 ledenbijeenkomsten per jaar georganiseerd, afwisselend op maandagen en woensdagen. Aankondigingen van lezingen worden gepubliceerd in de nieuwsbrief die telkens kort voor een ledenbijeenkomst wordt verspreid.

Data voor de ledenbijeenkomsten

2024

woensdag 21 februari – algemene ledenvergadering

maandag 25 maart

woensdag 8 mei

maandag 24 juni

woensdag 4 september

woensdag 6 november

Deadlines voor inleveren kopij voor de nieuwsbrief

4 maart

17 april

3 juni

14 augustus

16 oktober