Rooster ledenbijeenkomsten

In de regel worden er 6 ledenbijeenkomsten per jaar georganiseerd, afwisselend op maandagen en woensdagen. Aankondigingen van lezingen worden gepubliceerd in de nieuwsbrief die telkens kort voor een ledenbijeenkomst wordt verspreid.

Data voor de ledenbijeenkomsten

woensdag 10 mei

maandag 26 juni

woensdag 6 september

woensdag 8 november

Deadlines voor inleveren kopij voor de nieuwsbrief

19 april

5 juni

16 augustus

16 oktober