Het Molenboek is uit! Op de ledenvergadering van 7 november werden de eerste exemplaren van het boek over “De Molen en het Molenhuis van Sint Anthonis” uitgereikt, ondermeer aan de werkers van het eerste uur, zoals Wim van de Mortel, Jac van Kempen en Toon Nabuurs.

Het boek bevat een keur aan verhalen over de eeuwenoude geschiedenis van de molen. Over de bouw, een brand en een renovatie, over de families die de molen draaiende hielden.

De verhalen worden geïllustreerd met tal van mooie foto’s. Het is natuurlijk een belangrijk element in de geschiedenis van Sint Tunnis. Het boek is te koop voor 17,50 €. Het boek is verkrijgbaar tijdens de werkgroepbijeenkomst van de heemkunde op dinsdagavonden tussen 18:00 en 20:00 uur in dorpshuis Oelbroeck. Een prima tip voor het voorjaar!

Door Rob